16. století

Přístupy k duševnímu zdraví

Před moderní psychologií byl způsob, jak dokázat, že je někdo šílený, méně založen na příznacích a více na svědectví. Během šestnáctého století se věřilo, že šílenství bylo případem ovlivňování ďáblem. Náboženští vůdci místo psychologů diagnostikovali pacientům šílenství na základě jejich činů a hříchů. Často skutečně bylo šílenství přiznáním viny, protože být ovlivněn ďáblem znamená, že člověk je hříšník, a označuje ho za viníka. Vědci a analytici si od té doby uvědomili, že je nespravedlivé odsoudit šílené lidi k tomuto subjektivnímu soudu. Je tedy irelevantní podívat se na časovou definici šílenství, aby jí dal kontext.

Doporučujeme:  Neurofilamentum