Asociační klam

Asociační klam je typ logického klamu, který tvrdí, že vlastnosti jednoho jsou inherentně vlastnostmi druhého, pouze asociací. Tyto dva typy jsou někdy označovány jako „vina asociací“ a „čest asociací“. Asociační klamy jsou zvláštním případem sledě obecného a jsou často založeny na apelu na emoce.

Vina spojením, také známá jako „špatný firemní klam“ nebo „firma, kterou udržujete klamem“, je logický klam, kdy se tvrdí, že něco musí být falešné kvůli lidem nebo organizacím, které to podporují.
Některé příklady jsou:

Logickou inverzí pojmu „vina spojením“ je čest spojením, kdy člověk tvrdí, že někdo nebo něco musí být renomované díky lidem nebo organizacím, které jsou s tím spojeny nebo je jinak podporují. Například:

Doporučujeme:  Učitelská autonomie