Cerebelární vermis

Součástí struktury zvířecích mozků je mozečková vermis, což je úzká, červům podobná struktura mezi hemisférami mozečku. Je to místo ukončení spinocerebellárních drah, které nesou nevědomou propriocepci.

Trigeminal lemniscus (Dorsal trigeminal tract, Ventral trigeminal tract)

kraniální jádra: GSA: Principal V/Spinal V – VIII-c (Dorsal, Anterior)/VIII-v (Lateral, Superior, Medial, Inferior) – SVE: Motor V – VII – GSE: VI – GVE: VII: Superior salivary nucleus

MLF, III, IV a VI (vestibulooculomotorová vlákna, mediální vestibulospinální trakt)

senzorické/vzestupné: Trapezoid body/VIII – Superior olivary nucleus

Inferior cerebellar peduncle (Vestibulocerebellar tract)

motor/sestup: Apneustické centrum • Pneumotaxické centrum (středové parabrachiální jádro) – Laterální parabrachiální jádro

Střední mozečková vlákna (Pontocerebellar fibers) – Pontinský nukleimotor/sestupný: Kortikospinální trakt – Kortikobulbarový trakt – Kortikopontinová vlákna

Retikulární formace (Caudal, Oral, Tegmental, Paramedian) • Raphe nuclei (Median)

povrch: Zadní medián sulcus – Postero-laterální sulcus – Area postrema

lebeční jádra: GVA: VII,IX,X: Solitární/traktální • SVA: Gustární jádro • GSE: XII  • GVE: IX,X,XI: Ambiguus • SVE: X: Dorzální • IX: Dolní slinné jádro – MLF, III, IV a VI

senzorické/vzestupné: Gracile nucleus • Cuneate nucleus (Accessory cuneate nucleus) • Senzorické decussation  • Medial lemniscus

motor/sestup: dorzální respirační skupina

motorický/sestupný: Ventrální respirační skupina – pyramida (motorická decuszace) – jádro spodní olivary (Olivocerebellární trakt, Rubro-olivary trakt)povrch: Přední střední trhlina – Antero-laterální sulcus – jádro meduly obloukové – Olivární těleso

Retikulární formace (Gigantocellular, Parvocellular, Ventral, Lateral, Paramedian) • Raphe nuclei (Obscurus, Magnus, Pallidus)

Doporučujeme:  Bipolární porucha – třezalka tečkovaná