Cerebrální perfuzní tlak

Cerebrální perfuzní tlak (CPP) je čistý tlakový gradient způsobující průtok krve do mozku. Musí být udržován v úzkých mezích, protože příliš malý tlak by mohl způsobit ischemii mozkové tkáně (nedostatečný průtok krve) a příliš velký tlak by mohl zvýšit nitrolební tlak (ICP).

CPP lze definovat jako tlakový gradient způsobující průtok krve mozkem (CBF) takový, že

Tři tlaky, které mohou přispět k CPP, jsou:

V mnoha tkáních je perfuzní tlak jen tlakový rozdíl mezi arteriální stranou (tlak proti proudu) a žilní stranou (tlak po proudu). V některých tkáních je třeba uvažovat o třetím tlaku a tím je tlak mimo cévy, protože pokud je vysoký, může tento tlak omezit průtok tkání. Tato situace je známá jako Starlingův rezistor. Taková situace existuje v mozku, kde je vnější tlak ICP. V důsledku toho je správná definice CPP:

Zvýšení MAP zvyšuje CPP a zvýšení ICP ji snižuje (to je jeden z důvodů, proč je zvýšení ICP při traumatickém poranění mozku potenciálně smrtelné). CPP, neboli MAP minus ICP, je u dospělého člověka normálně mezi 70 a 90 mmHg a nemůže jít pod 70 mmHg po delší dobu, aniž by došlo k ischemickému poškození mozku. Děti vyžadují tlaky nejméně 60 mmHg.

Doporučujeme:  Západní esoterismus