Chlorisondamin

Chlorisondamin je nikotinový antagonista, který vytváří jak gangliovou, tak centrální blokádu. Bylo prokázáno, že chloroisondamin vytváří nekovalentní komplexy s různými biomolekulami včetně sfingomyelinu a dalších přidružených glykolipid.

Doporučujeme:  Systém vzájemného hodnocení pro Psychology Wiki