Dotazník na škály vztahů

Dotazník na škály vztahů (RSQ)

Měřítko se skládá ze 17 položek pro vyhodnocení vzorů příloh, jak je definoval Bartholomwe (1990), a 13 položek pro výpočet stupnic používaných několika výzkumníky (Collins & Read, 1990; Feeney and Noller, 1990; Simpson, 1990). Pro verzi se 17 položkami přetlumočte položky 5, 7, 17. Pro výpočet bodového hodnocení vzorů příloh se používá jak původní, tak překódovaná podoba položky 5. Konkrétně průměr položek 3, 7, 8, 10 a 17 udává skóre zabezpečených příloh, průměr položek 1, 4, 9 a 14 udává skóre obávaných příloh, průměr položek 5 (překódováno), 6, 11 a 15 udává skóre zabavených příloh a průměr položek 2, 5 (původní), 12, 13 a 16 udává skóre vyřazených příloh.

Griffin, D. W., & Bartholomew, K. (1994). The Metaphysics of Measurement: The Case of Adult Attachment. In K. Bartholomew & D. P. Perlman (Eds.), Advances in Personal Relationships: Attachment Processes in Adult Relationships (Vol. 5). London: Jessica Kingsley.

Sümer, N., & Güngör D. (1999a). Yetişkin bağlanma stilleri ölçeklerinin Türk örneklemi üzerinde psikometrik değerlendirmesi ve kültürlerarası bir kaşılaştırma. Türk Psikoloji Dergisi, 14, 71-106.

Doporučujeme:  Vědomí