Doživotní historie impulzivního chování

Lifetime History of Impulsive Behaviors (LHIB). je 53-položkový dotazník určený k posouzení celoživotní anamnézy impulzivního chování (na rozdíl od impulzivních tendencí) a také míry tísně a poruchy spojené s tímto chováním. Hodnotící baterie byla navržena tak, aby měřila následujících šest dimenzí: a) impulzivitu, b) vyhledávání pocitů, c) úzkost z rysů, d) stavovou depresi, e) empatii a f) společenskou vhodnost. LHIB se skládá ze stupnic pro klinicky významnou impulzivitu, neklinicky významnou impulzivitu a impulzivitu související tíseň/poruchu.

Doporučujeme:  Atletický trénink