E. Mavis Hetheringtonová

E. Mavis Hetheringtonová je profesorkou psychologie na University of Virginia. Její výzkumné zájmy se týkají oblasti dětské psychopatologie, osobnostního a sociálního vývoje a stresu a zvládání v rodinách. Je asi nejznámější pro svou práci o dopadech rozvodů, jednorodičovských rodin a opakovaných sňatků na vývoj dětí.

Získala titul Ph.D. z psychologie na Kalifornské univerzitě v Berkeley.

Profesor Hetherington je bývalým předsedou divize 7, divize vývojové psychologie Americké psychologické asociace a Společnosti pro výzkum rozvoje dětí v dospívání.

V roce 2006 jí byla udělena cena APA za mimořádný celoživotní přínos psychologii.

Doporučujeme:  Funkční psychologie