Engulfment

Engulfment je termín, který zavedl R D Laing v roce 1960, aby popsal úzkost, kterou pociťují lidé, kteří postrádají ontologické zabezpečení a kteří zažívají vztahy s ostatními jako nebezpečné a ohrožení své vlastní identity

Doporučujeme:  Adaptivní dynamika