Hemoencefalografie

Hemoencefalografie (HEG) je typ funkčního téměř infračerveného zobrazování (fNIR) úrovně neuronální aktivity v mozku. Jedna metoda tohoto postupu využívá průsvitnosti lebky a rozdílů v absorpčních rychlostech různých vlnových délek světla pro okysličenou vs. neoxygenovanou krev. Dvě různá světla umístěná na temeni hlavy jsou posvícena do mozku a relativní rozdíly mezi množstvím každého světla, které je odraženo zpět přes temeno hlavy, poskytují relativní měřítko změn v hladině kyslíku v krvi. Jiná metoda jednoduše spočívá v umístění infračerveného senzoru na temeni hlavy, který detekuje množství tepelného záření v daném místě. Ačkoli každá metoda detekuje změny v úrovni mozkové aktivity, jedno tak, jak se odráží v hladině kyslíku, druhé tak, jak se odráží v teplotní hladině, a ačkoli se každá metoda používá pro podobné účely biologické zpětné vazby, např. při léčbě migrenózních bolestí hlavy, vzorec výsledků je občas poněkud odlišný.

Zatímco HEG lze teoreticky použít jako jakési levné funkční magnetické rezonance (fMRI), dosud bylo provedeno jen velmi málo výzkumů, které by zkoumaly jeho účinnost v této roli—(fNIR), pod vedením Brittona Chance, byl navržen a použit pro tento účel. Místo toho se většina výzkumů zaměřila na jeho využití pro biofeedback.

Doporučujeme:  Robert Plutchik