Instruktážní modelování

Instruktážní modelování je běžná pedagogická praxe, kdy instruktor „předvádí“ nebo předvádí ukázku správného dovednostního výkonu, provádění procesů nebo kognitivního zpracování (např. přemýšlení nahlas). Studenti odkazují na model instruktora a snaží se napodobit nebo reprodukovat to, co pozorovali. Opakování instruktorského modelování a následná reprodukce studentů podporuje automatičnost vyučovaných dovedností, postupů a poznávání, což zlepšuje výkonnost studentů.

Poměrně často se instruktážní modelování využívá ve spojení s hraním rolí. Společné modelování a postupy hraní rolí mohou následovat po instruktážní strategii „Já, my, vy“: „Já“ odkazuje na instruktorovo modelování konceptu; „My“ zahrnuje studenty provádějící koncept (tj. buď reprodukci instruktorova modelu nebo scénář hraní rolí) s podporou instruktora; „Vy“ odkazuje na autonomní provádění konceptu studenty (tj. prostřednictvím scénáře hraní rolí, modelování reprodukce nebo aplikace v reálném světě).

Doporučujeme:  Goldstoneův boson