International Society for Clinical Electrophysiology of Vision

Mezinárodní společnost pro klinickou elektrofyziologii zraku (ISCEV) je sdružení, které podporuje výzkum a aplikace elektrofyziologických metod (např. elektroretinogramu, elektrooklogramu a zrakově evokovaných potenciálů) v klinické diagnostice očních onemocnění. Společnost byla založena v roce 1958 jako Mezinárodní společnost pro klinickou elektrofyziologii (ISCERG) a pořádá výroční setkání, která se konají na měnících se místech. Oficiálním časopisem je Documenta Ophthalmologica. Společnost také stanovuje standardy pro elektrofyziologickou diagnostiku.

Doporučujeme:  lemma Neyman-Pearson