Jazykové zásahy

Rušení může být vědomé nebo nevědomé. Vědomě může student hádat, protože se nenaučil nebo zapomněl správné používání. Nevědomky nemusí student uvažovat o tom, že se vlastnosti jazyků mohou lišit, nebo může znát správná pravidla, ale být nedostatečně zkušený, aby je uvedl do praxe, a tak se uchýlit k příkladu svého prvního jazyka.

Více získaných jazyků

Jazykové zásahy vytvářejí charakteristické formy učící se angličtiny v závislosti na rodném jazyce mluvčího. Mezi známé příklady patří:

Pozitivní aspekty jazykového zásahu jsou méně často diskutovány, ale mohou být velmi důležité. Obecně bude tento proces pozitivnější, čím jsou si oba jazyky bližší a čím více si je studující vědom vztahu mezi oběma jazyky. Tudíž anglický studující němčiny může správně odhadnout položku německého slovníku z jeho anglického ekvivalentu, ale slovní pořadí se bude s větší pravděpodobností lišit. Tento přístup má tu nevýhodu, že studující více podléhá vlivu falešných přátel.

Jazykové zásahy do přistěhovaleckých komunit se mohou z těchto komunit vymanit a ovlivnit domorodou populaci.

Doporučujeme:  Optometristé