Matheme

Matematika je pojem zavedený v díle francouzského psychoanalytika 20. století Jacquese Lacana. Jsou to vzorce, navržené jako symbolické znázornění jeho myšlenek a analýz.

Jejich záměrem bylo zavést určitou míru technické přísnosti ve filozofickém a psychologickém psaní, nahradit často těžko srozumitelné slovní popisy vzorci připomínajícími ty, které se používají v tvrdých vědách, a jako snadný způsob, jak uchopit, zapamatovat si a nacvičit některé základní myšlenky Freuda i Lacana. Například: $ <> a je matematika pro fantazii ve freudovsko-lakanském smyslu.

Doporučujeme:  Slovní podněty