Patricid

Patricide je i) akt zabití vlastního otce nebo ii) osoba, která zabije svého otce. Slovo patricide pochází z latinského slova pater (otec) a latinské přípony -cida (řezač nebo vrah). Patricide je podforma parricidu, která je definována jako akt zabití blízkého příbuzného.

Srovnejte s parricidem (zabití jakéhokoli blízkého příbuzného), matricidem (zabití matky), filicidem (zabití dítěte jeho rodičem), bratrovraždou (zabití sourozence, zejména bratra-srovnejte se sororicidem), královraždou (zabití panovníka), sebevraždou (zabití sebe sama) a vraždou (zabití jiné osoby).

Patricidy v náboženstvích a kulturách

Patricide je běžný archetyp převládající v mnoha náboženstvích a kulturách, zejména v řecké kultuře.

Známí nebo podezřelí historičtí vlastenci

Doporučujeme:  Politico-mediální komplex