Negiah

Negiáš (hebrejsky: נגיעה

), doslova „dotek“, je v halachě pojem, který zakazuje nebo omezuje fyzický kontakt s osobou opačného pohlaví (s výjimkou manžela, dětí, sourozenců, vnoučat, rodičů a prarodičů). Osoba, která dodržuje tuto halachu, je hovorově popisována jako šomer Negiáš (ten, který je „všímavý vůči Negiášovi“).

Zákony Negiáše jsou typicky dodržovány ortodoxními Židy, s různou úrovní dodržování. Někteří ortodoxní Židé dodržují zákony s přísnou skromností a přijímají opatření, aby se vyhnuli náhodnému kontaktu, například aby se vyhnuli sezení vedle příslušníka opačného pohlaví v autobuse, letadle nebo jiné podobné situaci se sezením. Jiní jsou shovívavější, vyhýbají se pouze účelovému kontaktu. Přívrženci konzervativního a reformního judaismu se obvykle těmito zákony neřídí.

Doporučujeme:  Inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a dopaminu