Nodose ganglion

Uzel ganglion (ganglion kmene; dolní ganglion bloudivého nervu) je válcovitého tvaru, červené barvy, a 2,5 cm. na délku.

Prochází jím lebeční část přídavného nervu, který se mísí s vagusem pod ganglionem.

Na rozdíl od krčního ganglionu bloudivého nervu je nižší nebo uzlinový ganglion větší.

Jedná se především o viscerální aferent ve funkci týkající se pocitu srdce, hrtanu, plic a trávicího traktu od hltanu k příčnému tlustému střevu.

Obě ganglia jsou protkána parasympatickými a možná i sympatickými vlákny.

Pregangliová motorická vlákna z dorzálního vagálního jádra a speciální viscerální eferenty z jádra ambiguus, které sestupují do podřadného vagálního ganglionu tvoří pás lemující ganglion.

Tento článek byl původně založen na záznamu z veřejně dostupného vydání Gray’s Anatomy. Jako takové mohou být některé zde obsažené informace zastaralé. Pokud tomu tak je, upravte prosím článek a toto upozornění klidně odstraňte, až již nebude relevantní.

I-IV: čichový – optický – oční – trochleární

V: trojklanný: trojklanný ganglion
V1: oční: slzný – frontální (supratrochleární, supraorbitální) – nasociární (dlouhý kořen řasnatého, dlouhý řasnatý, infratrochleární, zadní ethmoidní, přední ethmoidní) – řasnatý ganglion (krátký řasnatý)

V2: maxilární: střední meningeální – v pterygopalatinové fosse (zygomatický, zygomaticotemporální, zygomaticofaciální, sfenopalatinový, zadní horní alveolární)
v infraorbitálním kanálu/infraorbitálním nervu (střední horní alveolární, přední horní alveolární)
na obličeji (dolní palpebrální, vnější nosní, horní labiální, infraorbitální plexus) – pterygopalatinový ganglion (hluboký petrosal, nerv pterygoidního kanálu)
větve distribuce (palatinový, nasopalatinový, faryngeální)

V3: mandibulární: nervus spinosus – střední pterygoid – přední (maseterický, hluboký temporální, bukální, laterální pterygoid)
zadní (auriculotemporální, lingvální, dolní alveolární, mylohyoidní, mentální) – submandibulární ganglion – submandibulární ganglion

VII: obličejový: nervus intermedius – geniculate – vnitřní obličejový kanál (větší petrosal, nerv ke stapediovi, chorda tympani)
na výstupu ze stylomastoid foramen (zadní auricular, digastric – stylohyoid)
na obličeji (temporální, zygomatický, bukální, mandibulární, krční)

Doporučujeme:  Ošetřovatelský proces

VIII: vestibulokochlérní: kochleární (striae medullares, laterální lemniscus) – vestibulární

IX: glossopharyngeal: fasciculus solitarius – nucleus ambiguus – ganglia (superior, petrous) – tympanic – carotid sinus

X: vagus: ganglia (krční, nodose) – Aldermanův nerv – v krku (faryngeální větev, horní hrtanová ext a int, rekurentní hrtan)v hrudníku (plicní větve, jícnový plexus) – v břiše (žaludeční plexus, celiakální plexus, žaludeční plexus)

XI: příslušenství XII: hypoglosální