Tvorba skupin

Tvorba skupin, tvorba skupin je prvním krokem v rozvoji skupin

Je pozorovatelné, že většina organismů vytváří skupiny, aby zvýšila své šance na přežití. Skupiny mohou být jednoduše dvě nebo obrovské množství.
Tvorba skupin je složitá a zahrnuje teritorialismus; představy o identitě; kulturu. Tvorba skupin je to, co nás jako lidi vede k vytváření rodin, klanů, kmenů a národů.

Toto skupinové formování u lidí je výsledkem biologie: vzhledem k velikosti našeho mozku jsou děti závislé na svých rodičích mnohem déle než většina zvířat; výsledkem je, že biologické spoje nezbytné pro reprodukci přetrvávají, aby rodiče mohli zajistit přežití potomstva.

Tato nezbytná rodičovská investice a větší velikost mozku spolu s naší schopností komunikovat urychluje vývoj společenských konstrukcí, jako je rodina. Po několika generacích existuje mnohem více rodin s různým vzájemným propojením; společný původ, doložený jejich fenotypem, tyto klany spojuje.

Jak se kmeny zvětšují, výhody toho, že jsou součástí větší skupiny, jsou zřejmé a je zapotřebí systémů řízení těchto větších populací, to je fáze, ve které začíná vznikat civilizace.
V primitivních společnostech tuto roli plní náboženství: nejprve animistické, později teistické. Nejstarší civilizace byla tato náboženská centra s vlivem vycházejícím z urbanizovaného centra. Jako například v Angkor Watu v Kambodži nebo ve starověkém Egyptě.

Živé organismy zvyšují svou schopnost přežití tím, že získávají informace o svém okolí. Lidé nejsou jediní ve své schopnosti získávat a vyměňovat si informace a učit se novým dovednostem. Termiti budují obrovské struktury; včely tančí; pářící rituály jsou výměnami informací; vydry, papoušci a šimpanzi používají nástroje a předávají tyto znalosti dál. Lidé tvoří náboženství jako způsob řízení rostoucí kmenové skupiny.

Principy biologických imperativů byly použity k formulaci politických idejí, jako je například Nativismus.