Plán životních událostí a obtíží

Plán životních událostí a obtíží je psychologické měření stresu životních událostí. Vytvořili ho psychologové George Brown a Tirril Harris v roce 1978. Místo toho, aby akumulovali stres různých událostí, jak to dělali Thomas Holmes a Richard Rahe ve škále Social Readjustment Rating Scale, podrobně se zabývali jednotlivými událostmi. Plán se skládá z rozhovoru, kterým se shromažďuje co nejvíce kontextuálních informací o události. Událost je pak hodnocena „slepými“ hodnotiteli pomocí těchto kontextuálních informací.

Kritici této metody si všímají skutečnosti, že dopad nezávislé proměnné, události samotné, se měří jejím vyhodnocením pomocí mediačních a moderujících proměnných.[citace nutná]

Doporučujeme:  Intervening variable