Prostorová pozornost ve vizuálním poli

Studie s prostorovými podněty poskytují přesvědčivý důkaz pro vizuální mechanismus pozornosti, který si vybere místo a vybere všechny informace v daném místě. Tento proces výběru může fungovat velmi rychle pravděpodobně před segmentací a seskupením. Lze ho implementovat v neuronové síti jednoduše a efektivně bez časové vazby.

funkce konjunkce. Psychologické vědy, 6, 376-380.

Doporučujeme:  Předávkování tricyklickými antidepresivy