Spokojenost s indexem života

Zelená = Happiest > Modrá > Fialová > Oranžová > Červená = Least Happy; Šedá = Data nejsou k dispozici

Index spokojenosti s životem vytvořil Adrian G. White, analytik sociální psychologie na univerzitě v Leicesteru, s použitím dat z metastudie. Je to pokus ukázat spokojenost se životem v různých národech.

V tomto výpočtu subjektivní blahobyt nejvíce koreluje se zdravím (.7), bohatstvím (.6) a přístupem k základnímu vzdělání (.6).

To je příklad nedávného trendu používat přímá měřítka štěstí, jako jsou průzkumy ptající se lidí, jak jsou šťastní, jako alternativu k tradičním měřítkům úspěchu politiky k HDP nebo HNP. Některé studie naznačují, že štěstí lze měřit efektivně.

Mezinárodní žebříček (2006)

Doporučujeme:  Masakry