Psychiatrická genetika

Psychiatrická genetika je poměrně nedávný obor behaviorální genetiky, který studuje roli genetiky v různých psychických poruchách, jako je alkoholismus, schizofrenie, bipolární poruchy a neurovývojové poruchy, jako jsou poruchy autistického spektra.

Základním principem behaviorální genetiky je genetický polymorfismus, schopnost genu mutovat a nakonec ovlivnit chování.

Psychiatrická genetika je oslavována jako mající slibné výsledky v lékařském výzkumu při studiu náchylnosti onemocnění v rodině a pravděpodobnosti dědičnosti takových onemocnění.

Genetika a duševní zdraví

Kritika psychiatrické genetiky

Doporučujeme:  Studie případů a kontrol