Poruchy sugestibility

V řadě psychických a psychiatrických poruch dochází k poruchám sugesce a lidé se mohou stát povolnými a nekritickými v reakci na myšlenky, které jim byly vnuceny. K tomuto jevu může dojít tam, kde dochází k narušení osobních hranic a dochází k psychologickému slučování.

Doporučujeme:  Porucha příjmu potravy a jak může postihnout i muže.