Rational Behavior Therapy

Racionální behaviorální terapie (RBT) je forma kognitivně behaviorální terapie vyvinutá psychiatrem Dr. Maxie C. Maultsbym, Jr. profesorem na Medical College na Howard University.

RBT je navržena jako krátkodobá psychoterapie, která je založena na víře v odhalení netušeného problému, který vytváří nežádoucí mentální, emocionální a fyzické chování.

Doporučujeme:  Sklivcový humor