Medulární pyramidy

Vnitřní oblast prodloužené míchy je pojmenována pyramida a leží mezi přední střední štěrbinou a antero-laterálním sulcem.

Jeho horní konec je mírně zúžený a mezi ním a pony vystupují vlákna abducentního nervu; kousek pod pony se zvětšuje a vystupuje a nakonec se zužuje do předního lana medulla spinalis, s nímž se na první pohled zdá být přímo spojitý.

Tento článek byl původně založen na záznamu z veřejně dostupného vydání Gray’s Anatomy. Jako takové mohou být některé zde obsažené informace zastaralé. Pokud tomu tak je, upravte prosím článek a toto upozornění klidně odstraňte, až již nebude relevantní.

Trigeminal lemniscus (Dorsal trigeminal tract, Ventral trigeminal tract)

kraniální jádra: GSA: Principal V/Spinal V – VIII-c (Dorsal, Anterior)/VIII-v (Lateral, Superior, Medial, Inferior) – SVE: Motor V – VII – GSE: VI – GVE: VII: Superior salivary nucleus

MLF, III, IV a VI (vestibulooculomotorová vlákna, mediální vestibulospinální trakt)

senzorické/vzestupné: Trapezoid body/VIII – Superior olivary nucleus

Inferior cerebellar peduncle (Vestibulocerebellar tract)

motor/sestup: Apneustické centrum • Pneumotaxické centrum (středové parabrachiální jádro) – Laterální parabrachiální jádro

Střední mozečková vlákna (Pontocerebellar fibers) – Pontinský nukleimotor/sestupný: Kortikospinální trakt – Kortikobulbarový trakt – Kortikopontinová vlákna

Retikulární formace (Caudal, Oral, Tegmental, Paramedian) • Raphe nuclei (Median)

povrch: Zadní medián sulcus – Postero-laterální sulcus – Area postrema

lebeční jádra: GVA: VII,IX,X: Solitární/traktální • SVA: Gustární jádro • GSE: XII  • GVE: IX,X,XI: Ambiguus • SVE: X: Dorzální • IX: Dolní slinné jádro – MLF, III, IV a VI

senzorické/vzestupné: Gracile nucleus • Cuneate nucleus (Accessory cuneate nucleus) • Senzorické decussation  • Medial lemniscus

motor/sestup: dorzální respirační skupina

motorický/sestupný: Ventrální respirační skupina – pyramida (motorická decuszace) – jádro spodní olivary (Olivocerebellární trakt, Rubro-olivary trakt)povrch: Přední střední trhlina – Antero-laterální sulcus – jádro meduly obloukové – Olivární těleso

Doporučujeme:  Negativní úkol

Retikulární formace (Gigantocellular, Parvocellular, Ventral, Lateral, Paramedian) • Raphe nuclei (Obscurus, Magnus, Pallidus)