Robert Williams

Robert Lewis Williams III. je emeritním profesorem psychologie a afrických a afro-amerických studií na Washingtonské univerzitě v St. Louis a výraznou postavou v historii afroamerické psychologie. Je dobře znám jako zarytý kritik rasových a kulturních předsudků při testování IQ, za zavedení slova „Ebonics“ v roce 1973 a za rozvoj testu černé inteligence kulturní homogenity. Publikoval více než 60 odborných článků a několik knih. Byl zakládajícím členem Asociace černých psychologů a působil jako její druhý prezident.

Robert Lewis Williams se narodil v Little Rock v Arkansasu 20. února 1930. Jeho otec Robert L. Williams pracoval jako mlynář a zemřel, když bylo jeho synovi pouhých pět let. Williamsova matka Rosie L. Williamsová pracovala v domácnostech bílých rodin až do své smrti v roce 1978. Má jednu sestru Dorothy Jean. V roce 1948 se ve věku 18 let oženil s Avou L. Kempovou, se kterou zůstal ženatý 60 let a měl osm dětí, 17 vnoučat a 9 pravnoučat. Mezi jeho osm vysokoškolsky vzdělaných dětí patří čtyři psychologové, zdravotní sestra, novinář, učitel a řemeslnice.

Robert L. Williams vystudoval střední školu Dunbar High School v Little Rocku ve věku šestnácti let a poté jeden rok navštěvoval Dunbar Junior College. Williams získal titul BA (cum laude with Distinction in Field) na Philander Smith College v roce 1953. V roce 1955 získal titul M.Ed. na Wayne State University in Educational Psychology v době, kdy všechny postgraduální programy na jihu zůstaly oddělené. a titul Ph.D. v roce 1961 na Washingtonově univerzitě v St.

Dr. Williams pracoval jako personální psycholog ve státní nemocnici v Arkansasu, první afroamerický psycholog, který byl přijat do státního ústavu duševního zdraví v Arkansasu. Později působil jako hlavní psycholog v nemocnici Jefferson Barracks Veterans Affairs Hospital v St. Louis v Missouri, ředitel projektu na zlepšení nemocnice ve Spokane ve Washingtonu a konzultant Národního ústavu duševního zdraví. V roce 1968 byl zakládajícím členem Národní asociace černošských psychologů a působil jako její druhý prezident. V letech 1970 až 1992 působil jako řádný profesor psychologie a afrických a afroamerických studií na Washingtonově univerzitě v St. Založil oddělení černošských studií na Washingtonově univerzitě a působil jako jeho první ředitel, rozvíjel osnovy, které sloužily jako vzor v celé zemi.

Doporučujeme:  Albert Mehrabian

Test černé inteligence kulturní homogenity (BITCH)

Doktor Williams vytvořil test černé inteligence kulturní homogenity tím, že čerpal z glosáře afroamerických lidových a osobních zkušeností. „Nebezpečí: testování a odlidšťování černých dětí“ Ačkoli byli strukturováni podobně jako tradiční IQ testování, měli evropští Američané na BITCH trvale nižší skóre než afroameričané. Doktor Williams nedospěl k závěru, stejně jako bílí psychologové, že by to dokazovalo intelektuální méněcennost evropských Američanů.

Doktor Williams formuloval svou teorii černé osobnosti, kterou představil ve své druhé knize The Collective Mind: Toward an Afrocentric Theory of Black Personality. Jeho teorie tvrdila, že černá osobnost nemůže být pochopena pomocí evropské filozofie a hodnot. Namísto toho by teorie černé osobnosti čerpala z africké filozofie kolektivity diametrálně odlišné od západního individualismu.

Profesor Williams tvrdí, že bílé děti získávají rasistické predispozice v mladém věku procesem „rasového skriptování“. V této práci identifikuje řadu mýtů a stereotypů, které tvoří tyto rasové skripty, včetně mýtu o černé genetické nedostatečnosti, zhoršující se černošské rodině, kulturní deprivaci, černé jazykové nedostatečnosti, černé sebenenávisti, poškozené černé psychice, nadprůměrném sexuálním hřebci, nadprůměrném černošském sportovci a líném černochovi. Tvrdí, že tyto mýty tvoří rasový „skript“ nebo schéma, ze kterého dospělá osoba čerpá, aby pochopila situace. Rasové skripty přijaté v dětství tak mohou formovat pojetí reality dospělého.

Dr. Williams se objevil v očích veřejnosti při mnoha příležitostech, objevil se v televizi s Danem Rathem, Philem Donohuem a Montelem Williamsem. Jeho práce byla citována mnoha významnými novinami a sloužila jako námět pro epizodu „Dobré časy“.