Slovní porozumění

Verbální porozumění je schopnost porozumět významu slovních podnětů. To může zahrnovat porozumění poslechu, porozumění čtení i porozumění větě.

Schopnost se měří pomocí testů verbálního porozumění

Transkortikální smyslová afázie

V transortikální smyslové afázii může být porucha slovního porozumění důsledkem řady příčin, jako je selhání zvukové diskriminace řeči, rozpoznávání slov, sluchová pracovní paměť nebo budování syntaktické struktury. Při klinickém vyšetření se u pacientů s TSA projeví špatné porozumění slovním příkazům. Na základě rozsahu poruchy porozumění budou mít pacienti potíže s dodržováním jednoduchých příkazů, např. „zavři oči“. V závislosti na rozsahu postižené oblasti mozku jsou pacienti schopni plnit jednoduché příkazy, ale nemusí být schopni porozumět složitějším, vícekrokovým příkazům, např. „ukaž ke stropu, pak se pravou rukou dotkni levého ucha“. Slovní příkazy jako takové, které vyžadují, aby pacient přešel přes středovou čáru svého těla, jsou typicky náročnější než příkazy, které zahrnují pouze pravou nebo levou stranu. Při zvyšování složitosti slovních příkazů je porozumění často testováno změnou gramatické struktury příkazu, aby se zjistilo, zda pacient rozumí různým gramatickým variacím stejné věty. Příkazy zahrnující pasivní hlas nebo majetnický, např. „Pokud had zabil myš, která je stále naživu“, obvykle vedou k problémům s porozuměním u těch, kteří rozumí jednoduchým otázkám.

Doporučujeme:  Kultovní sebevražda