Společné posílení

Komunální posilování je společenský jev, při kterém je pojem nebo myšlenka opakovaně prosazována v komunitě, bez ohledu na to, zda byly předloženy dostatečné empirické důkazy na její podporu. Postupem času je pojem nebo myšlenka posilována, aby se stala silnou vírou v myslích mnoha lidí, a může být považována členy komunity za fakt. Často může být pojem nebo myšlenka dále posilována publikacemi v hromadných sdělovacích prostředcích, knihami nebo jinými komunikačními prostředky. Věta „miliony lidí se nemohou mýlit“ svědčí o společné tendenci přijmout komunálně posílenou myšlenku bez otázek, což často napomáhá všeobecnému přijetí městských legend, mýtů a fám.

Komunální posílení funguje jak pro pravdivé, tak pro falešné pojmy nebo myšlenky. Proto skutečnost, že mnoho lidí v dané komunitě věří určité věci, nesvědčí o její pravdě nebo lži. Pojem nebo myšlenka nemůže být přijata jako fakt nebo odmítnuta jako lež jen proto, že je společně posílena.

Komunální posílení může být vnímáno jako pozitivní síla ve společnosti, pokud posiluje koncept nebo myšlenku, která je pravdivá nebo prospěšná pro společnost, jako je odrazování od řízení v opilosti. Naopak může být vnímáno jako negativní síla, pokud posiluje koncept nebo myšlenku, která je nepravdivá nebo škodlivá pro společnost, jako je například vyhýbání se koupání ve středověké Evropě.

Doporučujeme:  Megavitaminová terapie