Společnost pro výzkum v oblasti rozvoje dospělých

Společnost pro výzkum rozvoje dospělých (SRAD) vznikla v roce 1981. V tomto roce uspořádala na Harvardově univerzitě v 15. patře William James Hall na jeden den své první sympozium. Od té doby se schází každoročně jeden a půl až dva dny. Její e-mailový seznam má kolem 300 členů. Témata prezentací/plakátů/diskusí se soustřeďují na téma Pozitivní rozvoj dospělých. Po mnoho prvních let vycházely editované knihy z některých prací přednesených na sympoziu. Po roce 1990, s příchodem Journal of Adult Development, tam mnozí chodili, zejména ve speciálních otázkách.

Nyní se schází každý rok v premeetingu Společnosti pro výzkum v rozvoji dětí (SRCD). V roce, kdy se SRCD nesejde, se schází s Americkou asociací pro výzkum vzdělávání (AERA)

Domovská stránka této organizace je na adrese

[Adultdev@yahoogroups.com listserv]

Doporučujeme:  Stabilizace výběru