Střídavá péče

Střídavá péče, také známá jako střídavá nebo sdílená péče, je uspořádání, ve kterém děti žijí delší dobu s jedním rodičem a poté tráví podobné množství času s druhým rodičem. Primární rozdíl mezi střídavou a společnou péčí je ten, že ve střídavé péči si rodič, který má dítě v současné době, ponechává také výlučnou pravomoc nad dítětem/dětmi po dobu, po kterou je dítě/děti s uvedeným rodičem. Obecným důvodem pro použití tohoto uspořádání spíše než běžně používaného uspořádání je to, že rodiče mají tendenci žít od sebe příliš daleko, než aby bylo možné dosáhnout jiných uspořádání.

Doporučujeme:  Sémantický bootstrapping