Vyhodnocení programu duševního zdraví

Vyhodnocení programu duševního zdraví by mělo být důležitým aspektem práce na vývoji programu prováděné ve spojení s programy duševního zdraví s cílem vyhodnotit výsledky léčby prostřednictvím protokolů
pro vyhodnocení účinnosti léčby.

Doporučujeme:  Eric Knudsen