Komise pro práva osob se zdravotním postižením

Komise pro práva osob se zdravotním postižením (DRC) je nezávislý veřejný orgán bez oddělení, který zřídil britský parlament s cílem skoncovat s diskriminací osob se zdravotním postižením. Návrh zákona o rovnosti by nahradil DRC novou Komisí pro rovnost a lidská práva s pravomocemi napříč všemi právními předpisy o rovnosti (rasa, pohlaví, zdravotní postižení, náboženství a víra, sexuální orientace a věk).

DRK je jako NDPB sponzorována ministerstvem práce a důchodů.

Herečka a veřejná mluvčí Julie Fernandezová je známou podporovatelkou DRK.

Doporučujeme:  Dendrofilie (parafilie)