Vyhýbání se nejistotě

Vyhýbání se nejistotě je kulturní index odvozený nizozemským sociologem Geertem Hofstedem. Měří preferenci národa vůči přísným zákonům a předpisům před nejednoznačností a rizikem. Podle Hofstedova výzkumu. Řecko je kulturou nejvíce odmítající riziko a Singapur nejméně.

Země s protestantskou a čínskou kulturou se řadí relativně nízko; katolické, buddhistické a arabské země mívají vysoké skóre v oblasti vyhýbání se nejistotě. Je paradoxní, že kultury s vysokou mírou vyhýbání se nejistotě mívají méně efektivní infrastrukturu než kultury s nízkou mírou vyhýbání se nejistotě.

Některé charakteristiky kultury vyhýbání se nízké nejistotě:

Některé charakteristiky kultury s vysokou mírou vyhýbání se nejistotě:

Vzhledem k charakteristikám, o nichž je známo, že jsou spojeny s nejistotou vyhýbající se společnostem, by tento rozměr mohl být také pojat šířeji jako „kulturní paranoia“ versus „kulturní důvěra“.

_______
hjgvlkgvkv;kjv j Ó

Doporučujeme:  Inhibitory vychytávání serotoninu