Zkouška údržby

Nácvik údržby je aspektem kódování paměti a je mělkou formou zpracování informací, která zahrnuje zaměření na objekt bez přemýšlení o jeho smyslu nebo jeho spojení s jinými objekty. Například opakování řady čísel je formou nácviku údržby. Naproti tomu elaborativní nácvik je hluboká forma zpracování informací a zahrnuje přemýšlení o významu objektu a také vytváření spojení mezi objektem, minulými zážitky a ostatními objekty zaměření. Na příkladu čísel je lze spojit s daty, která jsou osobně významná, jako jsou narozeniny vašich rodičů (minulé zážitky) nebo možná v číslech uvidíte vzor, který vám pomůže si je zapamatovat.

Bylo prokázáno, že udržovací zkouška je důležitá při učení, ale její účinky mohou být prokázány pouze nepřímými metodami, jako jsou lexikální rozhodovací úlohy a doplňování slovního kmene, které se používají k hodnocení implicitního učení. Obecně však předchozí učení udržovací zkouškou není zjevné, když je paměť testována přímo nebo explicitně s otázkami typu „ Je toto slovo, které vám bylo ukázáno dříve?“

Doporučujeme:  Týmy