Cíl těchto stránek

Cíl psychologie Wiki

Hlavním cílem tohoto webu je poskytnout přehled o všech oblastech výzkumu v oblasti vědy psychologie. Záměrem je, aby se nám to za spoluúčasti učenců a praktiků z celého světa podařilo na nejvyšší akademické úrovni. Všechny významné odkazy v jednotlivých oborech budou zdokumentovány a propojeny buď s plným textem, nebo se souhrny materiálů v hlavních akademických databázích.

Při konstrukci této databáze vytvoříme vlastně hypertextovou učebnici pro všechny, kteří se v této oblasti vzdělávají, a poskytneme místo pro ukládání a výměnu akademických a odborných materiálů.

Mnoho z článků již bylo přeloženo a je zamýšleno, aby stránky byly zrcadleny ve všech hlavních světových jazycích, což nám pomůže vybudovat více mezinárodní znalostní základnu pro psychologii

Doufáme, že web podstatně zlepší znalostní management v disciplíně, prostřednictvím kolektivního úsilí, zpřístupnění infomací na ploše způsobem, který nikdy předtím nebyl možný.

Doporučujeme:  Kognitivní znalost akademického jazyka