Efektor (biologie)

Efektor je malá molekula, která se váže na makromolekulu.

V biologii, v signální dráze, pokud protein A zapne protein B, a pokud protein B pak zapne/aktivuje/rekrutuje proteiny C, D a E, pak proteiny C, D a E jsou efektory proteinu B.

Doporučujeme:  Sluchové evokované potenciály mozkového kmene