Mary Parker Follett

Mary Parker Follett (1868–1933) byla sociální pracovnice, konzultantka a autorka knih o demokracii, lidských vztazích a řízení. Pracovala jako manažerka a politická teoretička, uváděla takové fráze jako „řešení konfliktů“, „autorita a moc“ a „úkol vedení“.

Follettová se narodila do zámožné kvakerské rodiny v Massachusetts a strávila tam velkou část svého raného života. V roce 1898 absolvovala Radcliffe College. Během následujících tří desetiletí vydala několik knih, včetně:

Folletová naznačovala, že organizace fungují na principu moci „s“ a ne moci „nad“. Uvědomovala si holistickou povahu společenství a prosazovala myšlenku „vzájemných vztahů“ v chápání dynamických aspektů jedince ve vztahu k ostatním. Follettová prosazovala princip integrace, „sdílení moci“. Její představy o vyjednávání, moci a účasti zaměstnanců měly vliv na rozvoj organizačních studií.

Byla průkopnicí komunitních center.

Doporučujeme:  Zahraniční pracovníci