Palsy

Palsie je lékařský termín odvozený od slova paralýza, která je definována jako paralýza části těla často doprovázená ztrátou citu a nekontrolovanými pohyby těla, jako je třes. Vyskytuje se ve jménu několika zdravotních potíží včetně mozkové obrny (způsobené některými intrakraniálními lézemi), brachiální obrny (ochrnutí paže) a Bellovy obrny.

Doporučujeme:  Roskilde University