Kritická praxe

Kritická praxe je metodika používaná kritikem nebo pozorovatelem k pochopení a vyhodnocení oblasti znalostí. Zatímco někdy jsou studované oblasti znalostí akademické, neakademické oblasti, jako je merchandising, vymáhání práva a lékařská klinická praxe, byly rozsáhle studovány. Kritická praxe je založena na konceptech kritické teorie. Konzultanti využívající dovednosti kritické praxe mají za cíl pomoci lidem zlepšit výsledky. Analýza se aplikuje na skupiny pracující v určité oblasti odbornosti a s identifikovatelnými praktickými dovednostmi a obvykle na definovanou škálu problémů a situací. Praxe tak bývá založena na omezeném pohledu na lidi a jejich problémy s omezeným rozsahem hodnot aplikovaných v této praxi.[citace nutná]

Kritická praxe si klade za cíl rozvíjet schopnost a dovednost vidět nad rámec obvyklých starostí dané profese, do jejích nezamýšlených vedlejších účinků, příčin a následků, a to z kritického a hodnotícího pohledu.

Tak například povolání sociální práce by mohlo být praktikováno kriticky prostřednictvím praktikujících, kteří si jsou vědomi toho, že jejich role může být vnímána a může fungovat jako činitel sociální kontroly, spíše než jen jako činitel podporující určitý stupeň osvobození nebo posílení. V takovém případě by praktikujícím byl jak pozorovatel, tak pozorovaný.

Doporučujeme:  Nathaniel Branden