Školní psychologie

Klima školní třídy

Co je Klima školní třídy? Klima školní třídy je koncept, který se zaměřuje na vytváření pozitivního a bezpečného prostředí ve školní třídě. Cílem je zlepšit výuku a motivovat žáky k úspěšnému studiu. Tento koncept je založen na myšlence, že když je školní třída pozitivní, bezpečná a podporující, žáci se budou cítit více připraveni a odhodlaní …

Klima školní třídy Pokračovat ve čtení »

Školní úspěšnost – neúspěšnost žáka

Koncept úspěšnosti žáka Úspěšnost žáka je komplexní pojem, který zahrnuje výsledky v akademickém prostředí, schopnosti a dovednosti, sociální adaptaci a celkovou zralost žáka. Školní úspěšnost je primárně měřena čistými výsledky ve vzdělávání, ale pro úspěch žáka je třeba více než jen vysoké známky. Školní úspěch Školní úspěch je širší koncept, který vyžaduje, aby žák dosahoval …

Školní úspěšnost – neúspěšnost žáka Pokračovat ve čtení »

Psychologický rozbor výchovných obtíží

Co jsou výchovné obtíže? Výchovné obtíže jsou stav, který se projevuje u dětí a dospívajících nedostatkem kontroly nad svým chováním a obtížemi se vypořádat s obecnými životními situacemi. Často se projevuje ve formě vzteků, konfliktů s ostatními nebo selháním v dosažení školních cílů. Výchovné obtíže mohou mít řadu příčin, včetně genetických faktorů, rodinného zázemí a …

Psychologický rozbor výchovných obtíží Pokračovat ve čtení »

Neprospěch, neprospívání

Ztracení ve stínech Neprospěchu Neprospěch je bohužel dost běžnou zkušeností mezi žáky, kteří se nedokážou ve škole prosadit a nedaří se jim uspět v očekáváních svých rodičů a učitelů. Každý rok se v České republice setkáváme s tisíci potíží s výsledky ve škole, které jsou spojeny s neprospěchem. Nejen že to může mít vážné důsledky …

Neprospěch, neprospívání Pokračovat ve čtení »

Kontrola učení

Co je kontrola učení? Kontrola učení je proces, který pomáhá vyučujícím hodnotit a zhodnotit úroveň výuky a vzdělávání studentů. Cílem je zajistit, aby studenti dosáhli co nejlepších výsledků ve svém vzdělávání. Kontrola učení se obvykle provádí prostřednictvím různých testů, úloh nebo jiných úkolů, které vyučující používá k porovnávání výsledků studentů s jejich očekáváními. Výhody kontroly …

Kontrola učení Pokračovat ve čtení »

Vyučovací styly učitelů

Vyučovací styly učitelů Když se zaměříme na vyučování, je důležité zvážit, jakým způsobem učitelé vyučují. Učitelé se mohou spolehnout na různé vyučovací styly, které mají různý dopad na výsledky vzdělávání. V této části se budeme zabývat některými z těchto vyučovacích stylů a jejich vlivu na výsledky školního vzdělávání. Autoritativní styl Autoritativní styl vyučování se zaměřuje …

Vyučovací styly učitelů Pokračovat ve čtení »

Psychologie osobnosti učitele

Co je osobnost učitele? Učitelé mají mnoho různých osobností a typů. Osobnost učitele je kombinací inteligence, komunikačních schopností, motivace, zapálení, odhodlání a sebedůvěry. Kromě toho má jejich osobnost různé vlastnosti, které ovlivňují jejich schopnosti v oblasti výuky. Význam psychologie učitele Psychologie učitele je důležitá, protože učitel může ovlivnit vztah mezi studentem a výukou. Proces učení …

Psychologie osobnosti učitele Pokračovat ve čtení »

Učební techniky

Učební techniky Učení je proces, který vyžaduje úsilí a trpělivost. Abyste mohli dosáhnout dobrých výsledků, musíte vědět, jaké učební techniky používat. Existuje mnoho různých technik, které mohou pomoci zvýšit vaše výsledky a urychlit proces učení. Poznávání vzorců Poznávání vzorců je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak se učit. Tato technika spočívá v hledání společných vlastností mezi …

Učební techniky Pokračovat ve čtení »

Vztahy mezi učiteli a žáky

Vztahy mezi učiteli a žáky jsou klíčové pro výuku Vztahy mezi učiteli a žáky jsou klíčové pro úspěch ve výuce. Vztahy mezi učitelem a žákem jsou založeny na důvěře, respektu a spolupráci. Učitelé mohou vytvořit pozitivní vztahy se svými žáky, aby je motivovali a podporovali jejich osobní růst. Jak učitelé pomáhají žákům rozvíjet důvěru ve …

Vztahy mezi učiteli a žáky Pokračovat ve čtení »