Poruchy osobnosti

Vymezení svých potřeb při poruchách osobnosti

Co jsou poruchy osobnosti? Poruchy osobnosti jsou psychické zdravotní stavy, které mohou mít za následek závažné změny v způsobu, jakým člověk myslí, cítí a interaguje s ostatními lidmi. Poruchy osobnosti se nejčastěji projevují jako trvalé, neustálé tendence, které negativně ovlivňují chování člověka. Ve většině případů jsou poruchy osobnosti vrozené nebo vyvinuté v raném věku. Jak …

Vymezení svých potřeb při poruchách osobnosti Pokračovat ve čtení »

Komunikace se zdravými lidmi s poruchou osobnosti

Co je to komunikace se zdravými lidmi s poruchou osobnosti? Komunikace se zdravými lidmi s poruchou osobnosti je proces, který vyžaduje zvláštní pozornost a trpělivost. Tato porucha je často spojena s obtížným chováním, které se může projevovat v různých situacích. Vyžaduje to, aby lidé s poruchou osobnosti, stejně jako jejich zdraví partneři, pracovali na tom, …

Komunikace se zdravými lidmi s poruchou osobnosti Pokračovat ve čtení »

Pozitivní myšlení s poruchou osobnosti jako terapie

Co je pozitivní myšlení? Pozitivní myšlení je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak se vypořádat s poruchami osobnosti. Je to proces, který se snaží vyhledat pozitivní aspekty všech situací a věcí, se kterými se lidé mohou setkat. Při pozitivním myšlení je důraz kladen na všechny pozitivní aspekty, které vám mohou pomoci získat lepší a vyrovnanější náhled …

Pozitivní myšlení s poruchou osobnosti jako terapie Pokračovat ve čtení »

Související problémy se poruchou osobnosti

Co je to porucha osobnosti? Porucha osobnosti je mentální porucha, která může výrazně ovlivnit chování a sociální funkce člověka. Porucha osobnosti se vyznačuje trvalým nezdravým způsobem myšlení, pocity a chování. Porucha osobnosti se liší od diagnózy duševní poruchy, jako je bipolární porucha, schizofrenie nebo deprese, protože je založena na způsobu myšlení a chování, který je …

Související problémy se poruchou osobnosti Pokračovat ve čtení »

Jak zacházet s těžkými chvílemi s poruchou osobnosti?

Jak zvládat těžké chvíle s poruchou osobnosti? Poruchy osobnosti jsou psychické diagnózy, které dělí lidi do skupin s mírně odlišnými způsoby chování a myšlení. Osoby trpící poruchou osobnosti mohou zažívat mnoho těžkých chvil. Poruchy osobnosti mohou být obtížné, ale existuje mnoho způsobů, jak s nimi úspěšně pracovat. Jak se vypořádat s těžkými chvílemi? Pokud se …

Jak zacházet s těžkými chvílemi s poruchou osobnosti? Pokračovat ve čtení »

Časté typy poruch osobnosti

Časté typy poruch osobnosti Poruchy osobnosti jsou psychické poruchy, které se liší od jiných psychických poruch tím, že se vyznačují komplexními, trvalými a systematickými rysy osobnosti, jejíž zvláštnosti jsou užitečné pro určení jak diagnózy, tak léčby. Existují různé typy poruch osobnosti, mezi nejčastější patří: Narcistická porucha osobnosti Narcistická porucha osobnosti je charakterizována neadekvátním sebevědomím, sebeláskou, …

Časté typy poruch osobnosti Pokračovat ve čtení »

Přirozená sebeprezentace pro lidi s poruchou osobnosti

Přirozená sebeprezentace pro lidi s poruchou osobnosti Poruchy osobnosti jsou diagnózou, jež může být pro postižené velmi obtížná. Přestože se mnoho lidí s touto diagnózou může cítit zranitelní a zjevit sebeobavu, existují způsoby, jak se mohou postižení naučit efektivně se prezentovat. Přirozená sebeprezentace je jednou z těchto možností, která může pomoci postiženým lidem získat sebedůvěru …

Přirozená sebeprezentace pro lidi s poruchou osobnosti Pokračovat ve čtení »

Porozumění reálným mezím při poruchách osobnosti

Poruchy osobnosti – Co to je? Poruchy osobnosti jsou úzce související s psychickými poruchami, které ovlivňují způsob, jakým se lidé chovají, přemýšlejí a cítí. Mezi nejčastější poruchy osobnosti patří paranoidní, schizoidní, líná, histriónická, závislá, nezávislá, úzkostná, sklony k sebevraždě, schizofrenická a schizotypická. Tyto poruchy ovlivňují, jak se člověk vyrovnává se stresem, jak se angažuje v …

Porozumění reálným mezím při poruchách osobnosti Pokračovat ve čtení »

Potenciál budoucích terapií pro poruchy osobnosti

Co jsou poruchy osobnosti? Poruchy osobnosti jsou diagnostikované psychické poruchy, které se projevují v osobním chování, v myšlení, v emocích a v dalších sociálních interakcích. Mezi nejčastější poruchy osobnosti patří: schizofrenie, paranoidní porucha osobnosti, závislá porucha osobnosti, obsesivně-kompulzivní porucha a fobie. Jaké jsou možnosti terapií pro poruchy osobnosti? Obecně se uznává, že léčba poruch osobnosti …

Potenciál budoucích terapií pro poruchy osobnosti Pokračovat ve čtení »

Vymezení hranic pro lidi se sebehodnotou a poruchou osobnosti

Co je sebehodnota a porucha osobnosti? Sebehodnota je vlastní pocit hodnoty, který člověk má o sobě. Porucha osobnosti je onemocnění charakterizované jedinečnou kombinací osobnostních rysů, které jsou dysfunkční a neadaptivní. Jaké jsou hranice pro lidi s poruchou osobnosti a sebehodnotou? Porucha osobnosti a sebehodnota často jdou ruku v ruce. Lidé s nízkou sebehodnotou mají tendenci …

Vymezení hranic pro lidi se sebehodnotou a poruchou osobnosti Pokračovat ve čtení »