Poruchy osobnosti

Masážní terapie a poruchy osobnosti

Co je masážní terapie? Masážní terapie je jednou z nejstarších forem léčby, která se vyvinula ze starodávných tradic. Je to detailní terapie, která se zaměřuje na lymfatický systém a svaly, aby obnovila zdraví a vitalitu. Masáž může být použita k léčbě bolesti, stresu, úzkosti a dalších problémů. Jak může masážní terapie pomoci s poruchami osobnosti? …

Masážní terapie a poruchy osobnosti Pokračovat ve čtení »

Příčiny poruch osobnosti

Co jsou poruchy osobnosti? Poruchy osobnosti jsou závažné psychologické poruchy, které významně ovlivňují jak chování člověka, tak jeho myšlení. Mohou být způsobeny několika faktory, jako je biologická predispozice, sociální vlivy, traumatické zážitky nebo stres. Poruchy osobnosti mají tendenci být stále a mohou vést k vážným potížím v osobním, profesním a sociálním životě. Příčiny poruch osobnosti …

Příčiny poruch osobnosti Pokračovat ve čtení »

Utišování vnitřní kritiky pro poruchy osobnosti

Co je vnitřní kritika? Vnitřní kritika je projev negativního myšlení, který se vyskytuje u lidí trpících některou formou poruchy osobnosti. Tento typ myšlení se může projevovat jako kritika sebe sama, vyčítání si chyb a nedostatků nebo jako vnitřní hlas tlačící člověka k většímu výkonu. Vnitřní kritika má na lidi trpící poruchou osobnosti značný vliv, protože …

Utišování vnitřní kritiky pro poruchy osobnosti Pokračovat ve čtení »

Využití mindfulness při poruchách osobnosti

Využití mindfulness při poruchách osobnosti Mindfulness je technika, která má za cíl pozitivně ovlivnit psychickou pohodu člověka. Jejím účelem je přinést větší smysl do života, zmírnit stres a podpořit duševní zdraví. V posledních letech je mindfulness často využívána k léčbě poruch osobnosti. Jak může mindfulness pomoci při léčbě poruch osobnosti? Mindfulness může pomoci s léčbou …

Využití mindfulness při poruchách osobnosti Pokračovat ve čtení »

Vliv poruchy osobnosti na úspěch v práci

Jak ovlivňuje porucha osobnosti úspěch v práci? Jak mohou poruchy osobnosti ovlivnit úspěch v práci? Poruchy osobnosti jsou diagnostikované psychické poruchy, které mají za následek problémy s vnímáním a správným interpretováním vlastního chování a vztahů s ostatními. Tyto poruchy mohou mít významný vliv na úspěch v práci. Na jedné straně mohou být lidé s poruchou …

Vliv poruchy osobnosti na úspěch v práci Pokračovat ve čtení »

Jak léčit poruchu osobnosti?

Co je to porucha osobnosti? Porucha osobnosti je diagnostický termín pro řadu psychických poruch, které mohou mít za následek změny v chování a v myšlení. Je to dlouhodobý a neustálý stav, který může mít vliv na všechny oblasti života a může mít negativní následky. Příznaky poruchy osobnosti Některé z příznaků poruchy osobnosti mohou zahrnovat: Způsob, …

Jak léčit poruchu osobnosti? Pokračovat ve čtení »

Malý úspěch se obyčejnými úkoly pro lidi s poruchou osobnosti

Malý úspěch pro lidi s poruchou osobnosti Je obtížné pro lidi s poruchou osobnosti dosáhnout úspěchu, ale to neznamená, že je nemožné. Skutečnost, že lidé se poruchou osobnosti mají obtížnou cestu, je víceméně důsledkem společenského vnímání. Vzhledem k tomu, že naše společnost často přistupuje k lidem s poruchou osobnosti s předsudky, je obtížné pro ně …

Malý úspěch se obyčejnými úkoly pro lidi s poruchou osobnosti Pokračovat ve čtení »

Kreativní pojetí poruchy osobnosti a možnosti, jak pomoci

Co je to porucha osobnosti? Porucha osobnosti je diagnóza psychologického stavu, která se vyznačuje abnormálním chováním, myšlením a emocemi. Porušení osobnosti může mít za následek, že se osoba stává sociálně izolovanou nebo se stává obtížným vycházením s ostatními. Obecně se poruchy osobnosti týkají narušeného sebeobrazu a sebeúcty, narušených vztahů s jinými lidmi a neschopnosti přizpůsobit …

Kreativní pojetí poruchy osobnosti a možnosti, jak pomoci Pokračovat ve čtení »

Poruchy osobnosti a potlačované emoce

Co jsou poruchy osobnosti? Poruchy osobnosti jsou psychické stavy, které se projevují v osobnosti a chování člověka. Mezi tyto poruchy patří schizofrenie, schizotypní porucha, porucha osobnosti, porucha osobnostního rozvoje a mnoho dalších. Tyto poruchy mají tendenci být chronické a mohou mít významný dopad na život člověka. Jak se projevují poruchy osobnosti? Poruchy osobnosti se mohou …

Poruchy osobnosti a potlačované emoce Pokračovat ve čtení »

Poruchy osobnosti u dětí a jejich projevy

Co jsou poruchy osobnosti u dětí? Poruchy osobnosti u dětí jsou psychologické stavy, které se vyznačují nezdravými a neúčinnými způsoby myšlení, cítění a jednání. U dětí mohou poruchy osobnosti vést k problémům ve vztazích, ve škole, v práci nebo v jiných oblastech života. Jaké jsou projevy poruch osobnosti u dětí? Poruchy osobnosti u dětí se …

Poruchy osobnosti u dětí a jejich projevy Pokračovat ve čtení »