Disociativní a konverzní porucha

Co je disociativní a konverzní porucha?

Disociativní a konverzní porucha je psychické onemocnění, které může mít vážný dopad na život člověka. Jedná se o stav, kdy jedinec postrádá kontrolu nad svým chováním, mluvou nebo i myšlením. Může se projevovat formou úzkosti, deprese, psychotických reakcí, vzpouzí, změny nálady nebo i ztráty paměti.

Příznaky disociativní a konverzní poruchy

Lidé s disociativní a konverzní poruchou často zažívají ztrátu paměti, změny chování, změny nálady, problémy s koncentrací, vzpouzu nebo i halucinace. Tyto symptomy mohou být velmi vážné a mohou mít velký dopad na každodenní život. Kromě toho, lidé s touto poruchou mohou mít problémy s komunikací a mohou mít potíže s učením novým věcem.

Příčiny disociativní a konverzní poruchy

Existuje několik možných příčin disociativní a konverzní poruchy, mezi které patří:

  • Psychické trauma, např. zneužívání, násilí nebo úmrtí člena rodiny.
  • Nemoci nebo úrazy mozku.
  • Návykové látky, jako je alkohol nebo drogy.
  • Genetické faktory.
  • Změny hladin hormonů.

Léčba disociativní a konverzní poruchy

Léčba disociativní a konverzní poruchy je obvykle kombinací psychoterapie, léků a podpůrných opatření. Psychoterapie je zaměřena na pomoc pacientovi porozumět svým příznakům a naučit se je lépe ovládat. Léky mohou pomoci ulevit od deprese, úzkosti nebo dalších příznaků. Podpůrná opatření mohou zahrnovat cvičení, konzumaci zdravé stravy, zdravý spánek a účast na sociálních aktivitách.

Disociativní a konverzní porucha je psychické onemocnění, které může mít vážné důsledky pro život člověka. Lidé s touto poruchou mohou trpět ztrátou paměti, změnami chování, změnami nálady, problémy s koncentrací, vzpouzí nebo i halucinacemi. Existuje několik možných příčin, mezi které patří psychické trauma, nemoci nebo úrazy mozku, návykové látky, genetické faktory a změny hladin hormonů. Léčba disociativní a konverzní poruchy je obvykle kombinací psychoterapie, léků a podpůrných opatření.

Názor experta

Disociativní a konverzní porucha jsou dvě různé formy psychické poruchy. První je spojena se ztrátou paměti, ztrátou identity nebo změnami chování. Druhá je spojena s nevysvětlitelným fyzickým handicapem, který není způsoben fyzickou nemocí. Obě poruchy jsou závažné a z tohoto důvodu je důležité vyhledat lékařskou pomoc. Je nutné se poradit s lékařem a zvolit vhodnou léčbu, která může zahrnovat léky, psychoterapii nebo komplexní léčbu obou. Je důležité se s lékařem o léčbě pravidelně bavit a upravovat ji podle toho, jak se stav pacienta mění. Léčba může být pro pacienta náročná, ale je nutné ji vydržet, aby se pacient mohl dostat do lepšího stavu.

Doporučujeme:  Vývojové poruchy řeči

Co je disociativní porucha?

Disociativní porucha je porucha osobnosti, která je charakterizována disociací, což je ústup od běžných duševních funkcí. Mezi příznaky patří neschopnost vzpomínat na důležité události, neschopnost udržovat vztahy a narušení osobnosti.

Jaké jsou příznaky konverzní poruchy?

Příznaky konverzní poruchy mohou zahrnovat motorické nebo verbální tiky, neschopnost vyjádřit se vůči druhým, výpadky paměti, bolesti bez zjevného důvodu, ztrátu sluchu nebo zraku a ztrátu řeči.

Jak lze léčit disociativní a konverzní poruchy?

Léčba disociativní a konverzní poruchy může zahrnovat psychoterapii, léky nebo obojí. Psychoterapie může pomoci pacientovi zvládnout stres a získat lepší sebeovládání, zatímco léky mohou pomoci s potlačením symptomů a uvolněním napětí.

Jak mohou lidé s disociativní a konverzní poruchou získat podporu?

Lidé s disociativní a konverzní poruchou mohou získat podporu prostřednictvím terapie, skupinového setkání, rodinných členů a přátel nebo online komunit. Díky této podpoře mohou lidé identifikovat své příznaky a naučit se, jak s nimi pracovat.