Kontinuita záznamů o péči

Continuity of Care Record, „CCR“ – je systém pro sledování kontinuity péče. Je to standardní specifikace vyvinutá společně ASTM, Massachusetts Medical Society (MMS), Health Information Management and Systems Society (HIMSS), American Academy of Family Physicians (AAFP), American Academy of Pediatrics (AAP), spolu s mnoha dodavateli IT ve zdravotnictví.

Vzhledem k tomu, že je vyjádřen ve standardním jazyce World Wide Web známém jako XML, může být CCR vytvářen, čten a interpretován různými EHR nebo Electronic Medical Record (EMR) od různých softwarových společností. Schopnost sdílet informace napříč různými softwary je známá jako „interoperabilita“. CCR může být také vytištěn v uživatelsky přívětivých papírových formátech, jako je PDF a jako dokument Microsoft Word.

Doporučujeme:  Průzkum panelu britských domácností