Peter Tyrer

Profesor Peter Tyrer je britský psychiatr, který se zabývá poruchami osobnosti.

Zkoumal vztah mezi závažností a intenzitou jednotlivých rysů u osob s touto diagnózou. Pomocí faktorové analýzy vytvořil seznam 24 odlišných rysů a dokázal je zařadit do čtyř skupin jako podtypy osobnosti:

Se svou skupinou vyvinul Rozpis hodnocení osobnosti (Tyrer 1988).

Obecně Tryer zastával názor, že rysy se vyskytují podél kontinua a že rozdíly v tom, co nazval „akcentovanými osobnostními styly nebo rysy“, mohou nebo nemusí být definovány jako klinicky relevantní v závislosti na individuálních faktorech a jejich výskytu spolu s jinými rysy.

Tyrer, P. (1988). Co je špatného na poruchách osobnosti podle DSM-III? Journal of Personality Disorders, 2, 281-291.

Doporučujeme:  10 obtíží, kterým čelí staré duše