Seznam akademických databází a vyhledávačů

Tato stránka obsahuje reprezentativní seznam hlavních databází a vyhledávačů užitečných v akademickém prostředí pro vyhledávání a přístup k článkům v akademických časopisech, repozitářích, archivech nebo jiných sbírkách vědeckých a jiných článků.
Vzhledem k tomu, že rozdíl mezi databází a vyhledávačem je u těchto složitých systémů vyhledávání dokumentů nejasný, viz:

Upozorňujeme, že „volné“ nebo „předplatné“ může odkazovat jak na dostupnost
databáze, tak i na zahrnuté články v časopisech. To bylo v níže uvedených seznamech uvedeno co nejpřesněji.

Materiál zahrnuje unikátní šedou literaturu, jako jsou nepublikované vědecké a technické zprávy, diplomové práce, konferenční materiály, vládní publikace a další.

[96] a Oddělení pro prevenci násilí a úrazů Světové zdravotnické organizace[97]

Služba v současné době udržuje index nad arXiv, preprint
služba pro matematiku, fyziku, astronomii, informatiku,
kvantitativní finance a související obory; rozšíření na další
úložiště se očekává v průběhu dalšího
vývoje webu.

Doporučujeme:  Karoši