Zájmena

V lingvistice a gramatice je zájmeno (latinsky: pronomen) pro-forma, která nahrazuje podstatné jméno (nebo podstatnou frázi) s determinantem nebo bez něj, jako například vy a oni v angličtině. Nahrazená fráze se nazývá předchůdce zájmena.

Vezměme si například větu „Líza dala kabát Filipovi“. Všechna tři podstatná jména ve větě mohou být nahrazena zájmeny: „Dala mu ho.“ Pokud byl kabát, Líza a Filip zmíněn již dříve, posluchač si může odvodit, na jaká zájmena ona, ona a on odkazují, a tedy porozumět významu věty. Pokud je však věta „Dala mu ho“ prvním vyjádřením myšlenky, žádné ze zájmen nemá předchůdkyni a každé zájmeno je proto nejednoznačné. Zájmena bez předchůdkyně se také nazývají zájmena bez předchůdkyně.

Běžné typy zájmen nalezených ve světových jazycích jsou následující.

Zájmena a determinanty spolu úzce souvisí a někteří lingvisté si myslí, že zájmena jsou ve skutečnosti determinanty bez podstatné věty. Následující graf ukazuje jejich vztahy v angličtině.

Doporučujeme:  Fourierovy řady