Společenský kontakt

Sociální kontakt je dvojice sociálních akcí bez dalších následků – tj. není pravděpodobné, že by se opakovala. Někdy může být popsána jako náhodná sociální interakce. Příkladem může být neúspěšný neopakovaný pokus o navázání konverzace.

V sociologické hierarchii je sociální kontakt považován za něco mezi méně pokročilou sociální akcí a pokročilejší sociální interakcí.

Doporučujeme:  Purkyňovy buňky