Staats, A W (1986)

Úplný odkaz na článek:

Odkazy na tento článek: např. na plné texty databází MEDLINE atd.:

Historie studie: např. proč byla provedena. Jak vznikly myšlenky. Výzkumná skupina, která práci vytvořila. Financování práce atd.

Komentář autorů k tomuto článku:

Komentář k tomuto článku od ostatních:

Nové hypotézy pro budoucí výzkum:

Úvahy o návrhu replikace:

Doporučujeme:  Fundraising