Vizuální kontrast

Studie vizuálního kontrastu se provádějí v psychofyzice za účelem měření schopnosti subjektu rozlišovat mezi dvěma prezentovanými podněty na základě manipulovaných proměnných, jako je barva nebo jas atd. Vnímání rozdílů stanovuje zrakové prahy. Podněty mohou být prezentovány současně nebo postupně.

Doporučujeme:  Neurofyzika